وضاحت در مورد جمع آوری محصول حق العبور مواد نفتی

admin_mof
اطلاعیه

شنبه، ۱ جوزا ۱۴۰۰ ه.ش

اخیرا اتحادیه شرکت های نفت و گاز خواهان وضاحت در رابطه به جمع آوری محصول حق العبور مواد نفتی گردیده بودند، ایشان یادآوری کردند که وزارت مالیه از چهارسال بدینسو از هر لیتر گاز و نفت وارداتی به کشور مبلغ دو افغانی جمع آوری می نماید، اما باید حساب دقیق و موارد مصارف آن روشن گردد.

وزارت مالیه به تمام هموطنان عزیز به خصوص اتحادیه شرکت های نفت و گاز اطمینان می دهد که به اساس طرح تعدیل قانون محصول حق العبور مصوب شورای ملی، ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه مبلغ دو افغانی از قیمت فی لیتر مواد نفتی (پطرول و دیزل) و فی کیلو گاز LPG حین تورید، منحیث محصول حق العبور جمع آوری نموده و وجوه حاصله مندرج این قانون را طبق احکام قانون اداره امور مالی و مصارف عامه به حساب واحد دولتی تحویل بانک می نماید.

همچنان وجوه حاصله از مدرک محصول حق العبور را مطابق به ماده ششم قانون محصول حق العبور جهت حفظ و مراقبت شاهراه های اسفالت شده، جغل اندازی و ترمیم سرک های خامه، ترمیم و اعمار مجدد شاهراه های موجود اسفالت شده، اعمار و اسفالت شاهراه های جدید، اعمار پل های بزرگ و کوچک، دیوار های حفاظتی شاهراه ها و دروازه های خروجی و دخولی شهر ها طبق احکام قانون به اختیار وزارت فوائد عامه می دهد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ - ۱۵:۳۹
Background image

اطلاعیه وزارت مالیه در مورد اجرای معاشات کارمندان دولتی!

بنابر یک سلسله مشکلات تخنیکی که باعث عدم اجرای معاشات کارمندان دولتی گردیده و این پروسه را به کندی مواجه ساخته بود

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ - ۱۰:۴۰
Background image

اطلاعيه وزارت ماليه در رابطه به پرداخت معاشات

قسميكه شما مي دانيد بعداز اين تمام معاشات كارمندان دولتي از طريق سيستم الکترونيكي پرداخت مي شود.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه!

در جریان سفر هیئت تخنیکی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور فعال کردن گمرک محصولی ولایت فراه به این ولایت

بازگشت به اطلاعیه ها