زندگینامه مقامات

عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه 

محترم عبدالهادی ارغندیوال در سال ۱۳۳۱ هجری شمس در منطقۀ ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل دیده به جهان گشود. ایشان پس از اتمام تعلیمات متوسط و ثانوی از لیسۀ عالی غازی 

وزیر

شهر کابل، با سپری نمودن موفقانۀ امتحان کانکور وارد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و در سال ۱۳۵۵ سند لیسانس را در رشتۀ متذکره به د آورد.

 حترم ارغندیوال در سال ۱۳۵۶ در بخش پلان گذاری صنایع وزارت پلان آغاز به کار نمود؛ ولی دیری نگذشت که وضعیت سیاسی کشور بنا  کودتای      رژیم کمونیستی 7 ثور دچار تحول عظیم گردید. بنا بر این، محترم ارغندیوال یکجا با سایر هموطنان رنجدیده بعد از کوتادی متذکره در سال ۱۳۵۷ از میهن خویش مهاجرت نموده و به صفوف جهاد مبارزان افغان علیه قشون سرخ پیوست. وی به حیث نمایندۀ حزب اسلامی افغانستان به هدف کسب تحصیلات عالی و هماهنگی به ایالات متحدۀ امریکا سفر نموده، با استفاده از فرصت به فراگرفتن تحصیلات تخصصی در قسمت مدیریت و نرم افزار های تحلیل سیستم ها پرداخت.

ایشان بنا بر اهمیت جهاد و درک رسالت ملی و اسلامی خویش در قبال مبارزه علیه شرائط دشوار کشور نتوانست  تحصیلات خویش را در ایالات متحدۀ آمریکا به اتمام برساند، لذا دوباره به وطن برگشت نموده، با انجام وظایف محوله عهده دار سمت نمایندگی حزب اسلامی و مسئولیت روابط بین المللی حکومت مؤقت مجاهدین گردید.

به همین سلسله محترم ارغندیوال قبل از شکست قشون سرخ و سقوط رژیم کمونیستی، مسئولیت بخش مالی حزب اسلامی را به عهده داشت و بعد از تشکیل دولت مجاهدین الی تسلط کابل به دست طالبان، ایشان به حیث وزیر مالیۀ دولت اسلامی افغانستان تحت قیادت شهید استاد برهان الدین ربانی ایفای وظیفه نموده است.

بعد از سقوط رژیم طالبان، محترم ارغندیوال در سال ۱۳۸۵ به حیث مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور مردمی و قومی ایفای خدمت نموده و در اواخر سال ۱۳۸۸ با کسب رای اعتماد از مجلس ولسی جرگۀ شورای ملی به حیث وزیر اقتصاد در کابینۀ حکومت پیشین ایفای وظیفه کرده است.

محترم ارغندیوال اخیراً به تاریخ ۱۲ حمل ۱۳۹۹ به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه تقرر حاصل نمود. ایشان به زبان های پشتو، دری و انگلیسی تسلط کامل داشته و به زبان های اردو و عربی به صورت نسبی آشنایی دارد. .

2- عبدالحبیب ځدراڼ معین مالی  وزارت مالیه

محترم عبدالحبیب ځدران تجارب وسیع یی در امور مدیریتی، مالی، حسابداری، تدارکات، بانکداری و روابط با تمویل کنندگان داشته و در سمت های مختلف در ادارات دولتی، ادارات تمویل کننده و سکتور خصوصی ایفای وظیفه نموده است. موصوف از پوهنتون پنجاب، پاکستان فارغ و ماستری خویش را با تخصص در امور مالی بدست آورده است.  ایشان قبلا به حیث مدیر تجارتی شرکت زیمنس افغانستان، رئیس دفتر و رئیس مالی و تدارکات بورد مستقل شهر جدید کابل و دیگر شرکت ها و مؤسسات بین المللی ایفای وظیفه نموده، همچنان وی به حیث رئیس پروژه های انکشافی و مشاورد ارشد رئیس عمومی بودجۀ وزارت مالیه مصروف فعالیت بوده است.

محترم ځدران منحیث مشاور پیشتاز ادارۀ انکشاف بین المللی جاپان (جایکا) و مدیر ارشد مالی بورد مستقل توسعه شهر کابل جدید خدمت نموده است. بخاطر جذب سرمایه گذاری و حمایت تمویل کنندگان، ایشان ادارۀ مربوطۀ خویش را در چندین کنفرانس ها و سیمینار های بین المللی معرفی و با تمویل کنندگان بین المللی چون (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اداره انکشاف بین المللی جاپان، بانک انکشاف آسیایی، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، اداره همکاری های انکشافی کوریا، بانک انکشاف اسلامی...) تعامل نموده است. تجارب ایشان در مدیریت مالی عامه حکومت افغانستان قابل توجه است.

موصوف در سال ۱۳۹۵ به حیث رییس مالیه دهنده گان بزرگ وزارت مالیه تعیین گردیده و بعداً به حیث رئیس عمومی عواید مقرر گردید. محترم ځدران در حال حاضر به حیث معین مالی و مشاور ارشد وزیر مالیه در امور صرفه جویی هزینه ها در امور امنیتی و دفاعی ایفای وظیفه می نماید   

 4- محمد اسماعیل " رحیمی " معین اداری وزارت مالیه

محمد اسماعیل "رحیمی" فرزند محمد رحیم درسال 1355 درشهر کابل دیده به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه عالی حبیبیه، تحصیلات عالی خویشرا درپوهنحی طب پوهنتون بلخ به اتمام رسانید. ایشان تحصیلات بعدی خویش را  به سطح ماستری ( پالیسی اقتصادی ) درپوهنتون ولیمزکالج ایالات متحده امریکا و ماستری دیگرش را در رشته  (اداره و تجارت) درپوهنتون مریم رشید خان شهرکابل به پایان رسانیده است.

وی از سال 1380 الی 1383 منحیث مدیر منطقه ای، برنامه انکشافی اطفال و جوانان (YCDP) و بعداً بحیث آمر  گزارشدهی و اطلاعات و بعد از مدتی به حیث مسئول برنامه های پسانداز و سرمایه گذاری در دفتر ساحوی اسکان سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است.

ایشان در سال 1386 بحیث هماهنگ کننده سکتوری در مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری و دارالانشای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ایفای وظیفه نموده است.  نامبرده درسال 1388 بحیث رئیس عمومی پالیسی و نظارت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در وزارت اقتصاد ایفای وظیفه نموده و بعد ازسپری شدن پنج سال، بر اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مسلکی وزارت اقتصاد تقرر حاصل نمودند.

وی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی تسلط کامل داشته و به خاطر ابتکارات و شایستگی های که از خویش در اجرای امور محوله نشان داده است، نایل به تقدیرنامه درجه اول از جانب مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نیز گردیده است.

آقای رحیمی طی سالیان متمادی، نشریات و مقالات متعدد و ارزشمندی از خود بجا گذاشته است. که از جمله میتوان از مقالات:

بحران کنونی جهانی و پاسخ کشور های در حال توسعه

اثر بخشی دولت و مداخله مناسب آن در مصئونیت اجتماعی

روش شبکه امنیت اجتماعی براساس جامعه (برنامه همبستگی ملی افغانستان و مصونیت اجتماعی)

موفقیت اجرایی و محدودیت های برنامه همبستگی ملی

مصونیت اجتماعی و رشد پایدار

ضمناً محترم رحیمی عضویت مجمع ارزیابی مالیزیا (Malaysian Evaluation Society ) و عضویت افتخاری چندین سازمان های بین المللی و منطقه یی نظارت و ارزیابی را دارا می باشد.