آغاز نشست های استماعیۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۹

farid_mof
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۶:۴۸
خبر

نشست های استماعیه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ تحت ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مورخ ۸ میزان ۱۳۹۸ در وزارت مالیه آغاز گردید.

در این نشست ها مسئولین وزارتخانه های عدلیه، احیاء و انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، وزارت دولت در امور شهداء و معلولین  اشتراک داشته همچنان اعضای کمیتۀ بودجه، نماینده گان جامعه مدنی، مؤسسۀ مطالعات عامه افغانستان، مؤسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان، دیدبان شفافیت افغانستان و گروه دادخواهی بودجۀ ملی نیز حضو داشتند.

خبر

در نخست چارچوب اصلی استماعیۀ سال مالی ۱۳۹۹ برای مسئولین ادارات متذکره بیان گردیده و در رابطه به نیازمندی های بودجوی این ادارات، درنظرگرفتن اولویت های شان در بودجۀ ملی سال مالی آینده مطابق به امکانات مالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سرپرست وزارت مالیه تاکید ورزید که در سند بودجۀ ملی باید پروژه های شامل گردد که بالای وضع معیشتی مردم، اوضاع اقتصادی، کاریابی و عواید ملی تاثیر مثبت داشته و افغانستان را برای رسیدن به خودکفائی تدریجی اقتصادی کمک نماید.

خبر

قابل تذکر است که نشست های استماعیۀ بودجۀ ملی بشکل متداوم با تمام واحد های بودجوی برگزار خواهد گردید.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۶:۳۲
Background image

جلسه تخنیکی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری دایر گردید

جلسه تخنیکی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری امروز مؤرخ ۲۴ میزان ۱۳۹۸ تحت ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۶:۲۱
Background image

سخنگوی وزارت مالیه: سند خود کفائی اقتصادی افغانستان منحیث یک پلان وسیع برای رسیدن به رشد پایدار ملی و رفاه مردم افغانستان است

محترم شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ به منظور اطلاع رسانی از دستآوردها و فعالیت های وزارت مالیه و استماع مشکلات تجار، نماینده گان سکتور. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۴۶
Background image

سرپرست وزارت مالیه با سفیر ترکمنستان مقیم کابل در مورد موضوعات اقتصادی ذیعلاقه بحث نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ با محترم اویزوف خواجه سفر گیدویچ، سفیر ترکمنستان مقیم کابل در. . .

بازکست به صفحه خبر