اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در رابطه به صادرات گندم از کشور!

admin_mof
اطلاععیه

در این اواخر بعضی خبرهای نادرست منتشر شده است که گویا گندم به شکل قاچاق به خارج از کشور صادر می گردد. وزارت مالیه این شایعات را نا درست خوانده و به شدت رد می کند.
وزارت مالیه بار دیگر با اطمینان کامل یاد آوری می کند که صادرات گندم به صورت قاچاق و غیرقانونی از طریق تمامی گمرکات کشور جداً ممنوع می باشد و این عمل جرم پنداشته می شود. بر اساس هدایت وزارت مالیه در تمامی گمرکات کشور تدابیر جدی برای جلوگیری از اموال قاچاقی گرفته شده است و به هیچکس اجازه قاچاق و صادر نمودن غیرقانونی گندم به خارج از کشور داده نمی شود.
منسوبین دلیر و شجاع وزارت مالیه شبانه روز در تمامی گمرکات کشور بر صادرات و واردات اموال ممنوعه نظارت جدی می کنند و به هیچکس اجازه نمی دهد تا چنین اموال را وارد و یا از کشور خارج نمایند.
اگر کسی در گمرکات اسنادی در رابطه به قاچاق گندم به خارج از کشور و یا کدام گروه قاچاقی معلومات داشته باشند؛ می توانند از طریق شماره و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوند، تا از همچو فعالیت های غیرقانونی به گونه کامل جلوگیری به عمل آید.
شماره تلیفون: 221
ایمیل ادرس: Callcenter.customs@mof.gov.af

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۵:۳۶
Background image

به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۵:۳۶
Background image

به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت

بازگشت به اطلاعیه ها