اطلاعیه / وضاحت

admin_mof
اطلاعیه
 

تجار و بارچالانان محترم؛

  برای تامین منافع ملی و جلوگیری از فرار عواید ملی، برنامه های تنفیذی  و تطبیقی بطور جدی روی دست گرفته شده است، بناءً طبق قانون آنعده اموال که از سوی ارگانهای امنیتی و تیمهای مراقبت سیار به گمرکها به علت تخلف آورده میشود و طبق قانون گمرکات قاچاق محسوب میشود، پیرامون و سایل و لوازم مرتبط به آن بند اول مادۀ (187) فصل تخلفات گمرکی چنین فیصله می نماید:

 " وسایل و لوازمیکه مستقیما در عمل قاچاق از آن استفاده صورت  گرفته باشد (بشمول اسلحه، وسایط نقلیه و سایر و سایل مورد استفاده انتقال و اخفای اموال قاچاق)، وسایل و لوازم مرتبط با قاچاق شناخته شده، توسط کارکنان گمرکی ضبط و به اساس فیصله محکمه ذیصلاح مصادره و بحیث اموال ترک شده با آن معامله صورت می گیرد".

 قابل یادآوری است که محموله های تجاری که فاقد اسناد گمرکی حقیقی مانند: تی یک /علم خبر اظهارنامۀ محصولی، فورم انتقال و یا هر محمولۀ که قصد فرار از وجایب مالیاتی و محصولی داشته باشند و به اساس مواد قانون قاچاق پنداشته شده؛ اموال شان به اساس حکم قانون ضبط میگردد که در این صورت متخلفین حق شکایت را نخواهند داشت. از تجار محترم جداً تقاضا میشود تا جهت غنامندی اقتصاد کشور محموله های تجاری خویش را طبق قانون گمرکات طی مراحل نموده از ضرر احتمالی جلوگیری بموقع نمایند.

 لهذا؛ مسؤلین گمرکی اکیداً مکلف به تطبیق مواد قانون بوده و به وزارت محترم ترانسپورت، وزارت محترم تجارت، اتاقهای محترم تجارت، صنایع و معادن احتراماً اطلاع داده میشود تا سایر آتشه ها، اتحادیه ها و نماینده گی های تحت الاثر خویش را روی مکلفیت و همکاری مطلع فرموده که وسایل و لوازم که در قاچاق اموال از آن استفاده میشود از سوی مامورین گمرکی ضبط و با اموال و اشخاص ذیدخل طبق قانون گمرکات جداً برخورد میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ - ۱۱:۳۲
Background image

اطلاعیه

  مطابق به حکم ماده سی و سوم قانون ادارۀ امور مالیات، تمامی محاسبین و مشاورین که خدمات مشورت های مالیاتی، تهیه اسناد، سنجش وسایر خدمات

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۴ - ۹:۵۶
Background image

اطلاعیه / وضاحت

  برای تامین منافع ملی و جلوگیری از فرار عواید ملی، برنامه های تنفیذی  و تطبیقی بطور جدی روی دست گرفته شده است، بناءً طبق قانون آنعده اموال که

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۱۲:۵۳
Background image

اطلاعیه معافیت جریمه‌های مالیاتی

خورشيدی به منظور حمایت و تشویق مالیه دهنده‌گان برای افزایش اطاعت پذیری از احکام قوانین مالیاتی و تحصیل به موقع اصل مالیات،

بازگشت به اطلاعیه ها