اعلامیۀ مشترک افغانستان و پنج کشور آسیای میانه با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی، امور زیربنائی و صلح و ثبات

farid_mof
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۵ - ۱۶:۲
خبر

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امورزیربناء امروز مؤرخ ۱۵ اسد ۱۳۹۸ اعلامیۀ مشترکی را با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی، امور زیربنائی و صلح و ثبات با نماینده گان با صلاحیت پنج کشور آسیای میانه ( تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان) صادر کردند.

هدف از صدور این اعلامیۀ مشترک چندجانبه، افزایش و تقویت همکاری ها در عرصه های صلح، ثبات و وابستگی اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه می باشد که از طریق سرمایه گذاری ها، تحکیم روابط اقتصادی و تجارتی مشترک و تقویت زیربناء ها گسترش و تداوم خواهد یافت.

در بخشی از این اعلامیه، سران کشور های آسیای میانه و افغانستان چنین تاکید نمودند:" ما نمایندگان پنج کشور جمهوری آسیای مرکزی(ازبیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان) و جمهوری اسلامی افغانستان تصدیق میداریم که در صلح و ثبات وابستگی و ارتباطات اقتصاد منطقه یی، منافع متقابل کشورها نهفته است. سعادت هریک از ملت ها وابسته به سعادت منطقه است، که از طریق تداوم تجارت و سرمایه گذاری روی زیربناءها بدست می آید." ایشان افزودند:" ما درد و رنج شدید افغانستان را در طی چهار دهه جنگ درک نموده و وضعیت فعلی برای صلح در افغانستان و منطقه را مهم می دانیم. از این جهت، ما روند کابل را پشتیبانی می نماییم و چهارچوب ایجاد شده برای صلح ۲۹ اپریل الی ۲ می ۲۰۱۹ را برای تحقق روند صلح به رسمیت می شناسیم. ما تأکید می نماییم که مردم افغانستان حق دارند در صلح و رفاه پایدار زندگی کند."

همچنان ایشان علاوه نمودند که ما تاکید بیشتر می نماییم که تلاش های یک جانبه در ارتباط به صلح می تواند یکپارچگی این روند را تضعیف نماید و به این منظور حمایت متداوم خویشرا از یک پروسه صلح چند جانبه تحت رهبری و مالکیت افغان ها با پیشتیبانی شرکاء بین المللی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تعهد می نماییم. بنا بر این ما باورمند هستیم که اتخاذ یک موضوع واحد و قوی آسیای میانه در حمایت روند جاری صلح افغانستان بسیار مهم می باشد.

خبر

قابل تذکر است که در نشست سران کشورهای آسیای میانه با افغانستان بالای رشد و تحکیم مناسبات چندجانبه و مؤفقیت های سال های گذشته اعم از انتقال پروژه های انرژی برق و گاز به حنوب آسیا و ایجاد مشارکت های بنیادی و سرمایه گذاری در عرصه های انرژی، زراعت و توجه به عرصۀ زیربناء ها از طریق میکاینزم های چندجانبه تاکید ورزیدند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۴:۲۰
Background image

افغانستان و ازبکستان بالای گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی دوجانبه تاکید ورزیدند

هیئت عالیرتبۀ ازبکستان تحت ریاست محترم نادربیک، اتاجانوف، مشاور صدر اعظم آن کشور به اساس دعوت محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۸:۴۰
Background image

وزارت مالیه در عرصه اطلاع رسانی مقام پیشتاز را به سطح دولت بدست آورد

ه اساس سروی و ارزیابی ویب سایت های دولتی که اخیرا توسط کمیسیون دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است، وزارت مالیه مقام پیشتاز را در عرصه اطلاع رسانی به سطح دولت بدست آورد.

در کنفرانس. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۵ - ۱۶:۲
Background image

اعلامیۀ مشترک افغانستان و پنج کشور آسیای میانه با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی، امور زیربنائی و صلح و ثبات

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امورزیربناء امروز مؤرخ ۱۵ اسد ۱۳۹۸ اعلامیۀ مشترکی را با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی،. . .

بازکست به صفحه خبر