وزارت مالیه در عرصه اطلاع رسانی مقام پیشتاز را به سطح دولت بدست آورد

admin_mof
پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۸:۴۰
خبر

ه اساس سروی و ارزیابی ویب سایت های دولتی که اخیرا توسط کمیسیون دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است، وزارت مالیه مقام پیشتاز را در عرصه اطلاع رسانی به سطح دولت بدست آورد.

در کنفرانس مطبوعاتی که به همین مناسبت امروز مؤرخ ۱۶ اسد ۱۳۹۸ از طرف کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مرکز رسانه های حکومت برگزار گردیده بود، یافته های گزارش ارزیابی کمیسیون متذکره از ویب سایت های دولتی با ادارات مربوطه در حضور رسانه ها شریک گردید.

در این ارزیابی ۵۲ اداره دولتی شامل بودند، که به اساس آن ادارات به سه کتگوری؛ ادارات برتر که فیصدی نمرات شان الی ۹۰ فیصد، ادارات متوسط که فیصد نمرات شان الی۷۰ و ادارات ضعیف که فیصدی نمرات شان الی ۵۰ فیصد تقسیم شدند.

یافته های گزارش کمیسیون دسترسی به اطلاعات مطابق به مادۀ پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات مبنی بر نشر پیشگیرانه اطلاعات تهیه گردیده بود که به اساس آن ادارات باید تمام بندها و شاخص های مواد متذکره را در نشر اطلاعات مورد توجه قرار می دادند.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات هر شش ماه گزارش نظارتی خویشرا از ویب سایت های ادارات دولتی انجام خواهد داد، که به اساس نخستین ارزیابی آن وزارتخانه های مالیه، زراعت آبیاری و مالداری، صحت عامه و شاروالی کابل از جمله اداراتی اند که تمام شاخص های این ارزیابی را تکمیل نموده و از ادارات پپیشتاز در عرصه اطلاع رسانی شناخته شده اند.

قابل تذکر است رهبری وزارت مالیه متعهد به اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات بوده و همواره تلاش می نماید تا اطلاعات و معلومات را با استفاده از ابزار مختلف دست داشته بشکل جامع، مؤثق و معتبر به دسترس مردم و رسانه ها قراردهد. 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۱:۳۰
Background image

تصویب طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹

طرح بودجه ملی امروز مؤرخ ۲ دلو ۱۳۹۸ توسط نماینده گان مردم در ولسی جرگه به تصویب رسید. مجموع بودجۀ ملی برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲۸ میلیارد افغانی منجمله ۲۸۹ میلیارد افغانی بودجۀ عادی. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۴۹
Background image

سرپرست وزارت مالیه با رئیس عمومی بانک انکشاف آسیایی برای آسیایی مرکزی و غربی دیدار کرد

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء مؤرخ ۲۸ جدی ۱۳۹۸ با محترم ورنر لیپاچ، رئیس عمومی بانک انکشاف آسیایی برای آسیایی. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۲
Background image

صندوق وجهی زیربنایی افغانستان نشست سالانه کمیته رهبری خود را بر گزار کرد

کمیته رهبری صندوق وجهی زیربنایی افغانستان  که توسط بانک انکشاف آسیایی مدیریت می شود، نشست سالانه خویش را امروز مؤرخ ۳۰ جدی سال ۱۳۹۸ برای بررسی پیشرفت کلی و ارائه روش استراتیژیک برای. . .

بازکست به صفحه خبر