پروژه ریگال نمودن هنگر های اکادمی گمرکات

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژه (ریگال نمودن هنگر های اکادمی گمرکات، وزارت مالیه )که دارای نمبر تشخیصهMoF/1400/W-124که بهروش باز داخلیصورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی (18دلو 1399 ) که آخـــرین میعادضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفر مبلغ 330,000 سه صدو سی هزار افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد .

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،آمریت تدارکات, منزل دوم.

 

شماره تماس 0093202924050

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۱:۶
Background image

تدارک عرضه خدمات و تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی ملی گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک عرضه خدمات و تهیه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۰:۳۴
Background image

پروژه تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت به اساس چهار چوبی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

Back to tenders