پیشرفت های چشمگیر حکومت افغانستان در عرصه تطبیق تعهدات دوجانبه با شرکای انکشافی

farid_mof
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ۱۳:۴۶
خبر

محترمه ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه امروز مؤرخ ۱۰ قوس ۱۳۹۸ طی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه ‎‎‎‎های حکومت در رابطه به پیشرفت های اخیر حکومت افغانستان در بخش های تعهدات دوجانبه با جامعه جهانی مطابق به چارچوب حسابدهی متقابل جینوا، قرارداد دولت سازی میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا، برنامه های ملی دارای اولویت و روند کاهش کمک های مالی برای افغانستان به رسانه ها معلومات ارائه نمود.

معین پالیسی وزارت مالیه گفت که چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دارای ۲۴ شاخص می باشد که از جمله ۱۶ آن مسئولیت حکومت افغانستان و ۸ آن میان شرکای انکشافی و دولت افغانستان مشترک می باشد. حکومت توانسته است که تعهدات خویشرا در بخش های تدوین و تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، افزایش کارکنان زن در خدمات ملکی، استخدام ۳۳ سارنوال و ۸ قاضی زن و انتخاب ۱۲،۳۴۸ شورای انکشافی محلی صد در صد تکمیل نماید، برخی تعهدات الی پنجاه فیصد پیشرفت نموده است که الی ختم ۲۰۲۰ بشکل در درصدی تطبیق خواهد گردید.

معین پالیسی وزارت مالیه در مورد قرداد دولت سازی با اتحادیۀ اروپا گفت که قرارداد متذکره در بخش های مختلف برای حکومت افغانستان مؤثر است و حکومت افغانستان در سال جاری از جمله ۱۴ تعهد ۷ تعهد را در بخش های مقرره مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، پالیسی ملی کار، مقرره‌های کادر گمرکات و تدارکات و قیمت‌گذاری برنامه‌های ملی دارای اولویت تکمیل نموده است، تعدادی از تعهدات هم اکنون تحت کار می باشند که الی ختم سال جاری تکمیل خواهند شد و در برابر آن ۱۰۰ میلیون یورو به خزانه دولت واریز خواهد گردید.

محترمه سرابی گفت که برای تطبیق ده برنامه دارای اولویت در بخش های برنامه جامع انکشاف زراعت، برنامه میثاق شهروندی، انکشاف سکتور خصوصی، پلان ملی زیربنا، توانمند سازی اقتصادی زنان، انکشاف شهری، پلان ملي اصلاحات عدلی و قضایی، استراتیژي اصلاحي وزارت معادن و پطرولیم، برنامه حکومتداری موثر و سرمایه بشری از منابع داخلی، بودجه ملی و همچنان کمک های خارج از بودجه ملی استفاده مینماید و برای مؤثریت و تطابق بودجۀ ملی با اولویت های حکومت یک سلسه ریفورم ها و اصلاحات را روی دست گرفته است.

معین پالیسی وزارت مالیه در مورد کاهش کمک های تمویل کننده گان گفت بعد از دوره انتقال کمک های مالی و نظامی جامعه بین المللی برای افغانستان روبه کاهش بود و دولت افغانستان روی میکانیزم ها و پلان ها جهت خودکفایی کار کرده است. کمک های انکشافی شرکای بین المللی از ۱۵.۷ ملیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۱۰ به ۸.۴ میلیارد در ۲۰۱۸ کاهش (۴۶%) یافته است. وی افزود که عواید ما در ۲۰۱۰ تقریبا ۱.۳ میلیارد دالر بود در ۲۰۱۸ به ۲.۶ میلیارد دالر رسیده که افزایش دو برابر را نشان میدهد و مجموع مصارف عامه که مجموع آن در ۲۰۱۰ در حدود۱۷ میلیارد دالر بود در ۲۰۱۸ به ۱۱ میلیارد یعنی ۳۵ فیصد کاهش یافته است.

خبر

معین پالیسی وزارت مالیه  گفت که در سال ۲۰۱۶، کنفرانس برکسل برگزار شد و ۲۹ کشور در حدود ۱۱ میلیارد دالر آمریکایی تعهد کرده بودند، از جمله در حدود ۵ میلیارد آن در حال مصرف می باشد.

در اخیر این کنفرانس خبرنگاران سوالات شانرا مطرح نمودند که از طرف معین پالیسی وزارت مالیه پاسخ داده شد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۱۳:۴
Background image

کنفرانس بین المللی بررسی تمویل اهداف انکشاف پایدار برگزار گردید

کنفرانس بین المللی جهت بررسی تمویل اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد امروز مؤرخ ۸ جوزا ۱۳۹۹ به میزبانی کشور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس دایر گردید.

در این کنفرانس، مسئول اهداف. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۵:۲۴
Background image

وزارت مالیه معاشات متقاعدین در سال مالی ۱۳۹۹ را بدون طی مراحل پروسه بایومتریک جدید پرداخت می نماید

وزارت مالیه معاشات متقاعدین در سال مالی ۱۳۹۹ را به علت آسپ پذیر بودن این قشر و کمک به ایشان بدون طی مراحل پروسۀ بایومتریک جدید و به اساس کارت های قبلی پرداخت می نماید.

در کنفرانس. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۵:۸
Background image

توزيع شماره تشخيصيه ماليه ده در حوزه‌های مالياتی کابل

همشهریان و مالیه دهندگان محترم!

منبعد شما می‌توانید برای دریافت شماره تشخيصيه مالیه ده (TIN) به حوزه‌های مالیاتی ذیل نیز مراجعه نمائید:

۱- مديريت حوزه مالياتی سوم داخل ناحيه سوم

مسؤل. . .

بازکست به صفحه خبر