یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۰:۴۸
Background image

لایسنس واجناس مورد نیاز ریاست عمومی بودجه ملی

لایسنس واجناس مورد نیاز ریاست عمومی بودجه ملی

شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۱ - ۱۱:۱۱
Background image

در مورد خریداری یک حلقه ویندوز 10 ریاست مالی و حسابی

در مورد خریداری یک حلقه ویندوز 10 ریاست مالی و حسابی

شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۱ - ۹:۲۹
Background image

در مورد خریداری یکعدد قفل فنگر پرنت برای ریاست محترم سرمایه گذاری عامه و زیربناء

در مورد خریداری یکعدد قفل فنگر پرنت برای ریاست محترم سرمایه گذاری عامه و زیربناء

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۱:۳۹
Background image

خریداری ماشین هواگیری وسایط

خریداری ماشین هواگیری وسایط

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۴۹
Background image

خریداری ماشین هواگیری وسایط

خریداری ماشین هواگیری وسایط

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۱۱:۱۲
Background image

در مورد تهیه کارتریج و مانیتور کمپیوتر دیسکتاپ برای ریاست تحلیل و انکشاف پالیسی و ریاست همآهنگی و نظارت

در مورد تهیه کارتریج و مانیتور کمپیوتر دیسکتاپ برای ریاست تحلیل و انکشاف پالیسی و ریاست همآهنگی و نظارت

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۱۱:۱۰
Background image

در مورد خریداری سه قلم کارتریج ریاست مالی و حسابی

در مورد خریداری سه قلم کارتریج ریاست مالی و حسابی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۸:۵۹
Background image

ترمیم تشنابها کانکسهای داخل احاطه معنیت عواید و گمرکات

ترمیم تشنابها کانکسهای داخل احاطه معنیت عواید و گمرکات

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۸:۳۳
Background image

ترمیمات اساسی خریداری اجناس و نصب پرده های کلکین برای دفاتر معنیت مالی

ترمیمات اساسی خریداری اجناس و نصب پرده های کلکین برای
دفاتر معنیت مالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ - ۹:۸
Background image

خریداری یک پایه کانکس برای معبرپستی

خریداری یک پایه کانکس برای معبرپستی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ - ۹:۵
Background image

خریداری دو قلم جنس

خریداری دو قلم جنس

شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴ - ۱۴:۲۷
Background image

رفع عوارض منهول داخل صحن وزارت مالیه

رفع عوارض منهول داخل صحن وزارت مالیه

شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴ - ۱۲:۱۸
Background image

تهیه و نصب هواکش در آمریت ریاست ارتباط و آگاهی عامه

تهیه و نصب هواکش در آمریت ریاست ارتباط و آگاهی عامه

شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴ - ۱۰:۵
Background image

وسایل تکنالوژی مورد نیاز گمرک تخاروپکتیکا

وسایل تکنالوژی مورد نیاز گمرک تخاروپکتیکا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۴ - ۱۰:۱۳
Background image

در مورد خریداری سویچ سیسکو برای ریاست عمومی تصدیها

در مورد خریداری سویچ سیسکو برای ریاست عمومی تصدیها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۰:۳۸
Background image

در مورد خریداری کارتریج قوماندانی تولی امنیتی وزارت مالیه

در مورد خریداری کارتریج قوماندانی تولی امنیتی وزارت مالیه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۰:۳۳
Background image

وسایل برقی مورد نیاز آمریت اسیکودا ریاست گمرک کابل

وسایل برقی مورد نیاز آمریت اسیکودا ریاست گمرک کابل
 

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱ - ۱۵:۲۶
Background image

در مورد خریداری یکپایه کمپیوتر لپتاپ

در مورد خریداری یکپایه کمپیوتر لپتاپ

Pagination