اطلاعيه تريننگ سيستم ارائه کننده اظهارنامه‌های مالياتی الکترونيکی يا (e-Filing)

admin_mof

به اطلاع عموم شرکت‌های تجارتی رسانیده می‌شود، قسميکه آگاهی داريد، رياست‌های سه گانۀ (ماليه دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک) مربوط رياست عمومی عوايد وزارت ماليه تحت عنوان رياست خدمات ماليه دهندگان مدغم و به تعمير اسبق رياست ماليه دهندگان متوسط واقع تعمير ملی بس انتقال گرديده است.

همچنان پروسۀ توزيع فورمه‌جات فزيکی مالياتی متوقف و در عوض ماليه دهندگان محترم می‌توانند، از طريق سيستم ارائه کنندۀ اظهارنامه‌های الکترونيکی مالياتی يا (e-Filing) راپورهای مالياتی خويش را ارائه نمايند.

بالوسيله به تمام شرکت‌های تجارتی رسانيده می‌شود تا جهت اشتراک در تريننگ خدمات (e-Filing) در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت (۱۰) بجه در آدرس ذيل اشتراک نمايند.

مکان: اتاق جلسات رياست خدمات ماليه دهندگان، تعمير رياست تصدی ملی بس، کابل

زمان: ساعت (۱۰) بجه روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ماليۀ ما، کشور ما، آيندۀ ما

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ - ۱۵:۵۰
Background image

اطلاعيۀ در رابطه به پرداخت ماليات شرکت‌ها و تمويل بودجۀ دولت و بيت‌المال

رياست عمومی عوايد وزارت ماليه به اطلاع عموم مسؤلان محترم شرکت‌ها می‌رساند، اينکه در زمينه حفاظت و نگهداری از تمامی اسناد اداری

شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ - ۱۵:۴۷
Background image

اطلاعيه تريننگ سيستم ارائه کننده اظهارنامه‌های مالياتی الکترونيکی يا (e-Filing)

به اطلاع عموم شرکت‌های تجارتی رسانیده می‌شود، قسميکه آگاهی داريد، رياست‌های سه گانۀ (ماليه دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک) مربوط

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۶ - ۱۲:۲۲
Background image

موجودی کارمندان طبقه اناث وزارت مالیه

به اساس هدایت مقام محترم وزارت مالیه صرف روز پنجشنبه ساعت (۱) بعد از ظهر مؤرخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ مطابق ۱۱/۲/۱۴۴۴ تمام کارمندان

بازگشت به اطلاعیه ها