اطلاعيه تريننگ سيستم ارائه کننده اظهارنامه‌های مالياتی الکترونيکی يا (e-Filing)

admin_mof

به اطلاع عموم شرکت‌های تجارتی رسانیده می‌شود، قسميکه آگاهی داريد، رياست‌های سه گانۀ (ماليه دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک) مربوط رياست عمومی عوايد وزارت ماليه تحت عنوان رياست خدمات ماليه دهندگان مدغم و به تعمير اسبق رياست ماليه دهندگان متوسط واقع تعمير ملی بس انتقال گرديده است.

همچنان پروسۀ توزيع فورمه‌جات فزيکی مالياتی متوقف و در عوض ماليه دهندگان محترم می‌توانند، از طريق سيستم ارائه کنندۀ اظهارنامه‌های الکترونيکی مالياتی يا (e-Filing) راپورهای مالياتی خويش را ارائه نمايند.

بالوسيله به تمام شرکت‌های تجارتی رسانيده می‌شود تا جهت اشتراک در تريننگ خدمات (e-Filing) در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت (۱۰) بجه در آدرس ذيل اشتراک نمايند.

مکان: اتاق جلسات رياست خدمات ماليه دهندگان، تعمير رياست تصدی ملی بس، کابل

زمان: ساعت (۱۰) بجه روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ماليۀ ما، کشور ما، آيندۀ ما

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

بازگشت به اطلاعیه ها