به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

admin_mof
اطلاعیه

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت، به گمرک سرحدی دندپتان انتقال نمود.
هدف از انتقال گمرک مذکور جلو گیری از ضیاع وقت تجار، ایجاد تسهیل در طی مراحل گمرکی اموال صادراتی و وارداتی و جلوگیری از ضایع شدن عواید گمرکی می باشد. همچنان گمرک محصولی پکتیا جای کافی برای تشریح اموال تجاری و سایر طی مراحل گمرکی نداشت که با انتقال گمرک محصولی این مشکل حل گردید.
پیش از این تاجران مکلف بودند تا برای اموال محصولی خویش در گمرک سرحدی دندپتان فورم ترانزیت داخلی (T1) را اخذ نمایند و سپس طی مراحل گمرکی دیگر را در گمرک محصولی پکتیا سپری کنند که با این کار وقت زیاد تجار تلف می گردید. پس از این تمامی طی مراحل محموله های تجاری در گمرک دندپتان انجام شده و به محموله ها اجازه ترخیص داد خواهد شد.
قابل ذکر است که ریاست عمومی گمرکات در نظر دارد تا در آینده با در نظرداشت امکانات، شماری از گمرکات محصولی دیگر را نیز به سرحدات کشور منتقل نمایند.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

بازگشت به اطلاعیه ها