به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

admin_mof
اطلاعیه

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت، به گمرک سرحدی دندپتان انتقال نمود.
هدف از انتقال گمرک مذکور جلو گیری از ضیاع وقت تجار، ایجاد تسهیل در طی مراحل گمرکی اموال صادراتی و وارداتی و جلوگیری از ضایع شدن عواید گمرکی می باشد. همچنان گمرک محصولی پکتیا جای کافی برای تشریح اموال تجاری و سایر طی مراحل گمرکی نداشت که با انتقال گمرک محصولی این مشکل حل گردید.
پیش از این تاجران مکلف بودند تا برای اموال محصولی خویش در گمرک سرحدی دندپتان فورم ترانزیت داخلی (T1) را اخذ نمایند و سپس طی مراحل گمرکی دیگر را در گمرک محصولی پکتیا سپری کنند که با این کار وقت زیاد تجار تلف می گردید. پس از این تمامی طی مراحل محموله های تجاری در گمرک دندپتان انجام شده و به محموله ها اجازه ترخیص داد خواهد شد.
قابل ذکر است که ریاست عمومی گمرکات در نظر دارد تا در آینده با در نظرداشت امکانات، شماری از گمرکات محصولی دیگر را نیز به سرحدات کشور منتقل نمایند.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۵:۳۶
Background image

به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۵:۳۶
Background image

به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت

بازگشت به اطلاعیه ها