گزارش مدیریت پول نقد

July

Cash Management Report  - July 27, 2021

Cash Management Report  - July 14, 2021

Cash Management Report  - July 8, 2021

Cash Management Report  - July 3, 2021

June

Cash Management Report  - Jun 22, 2021

Cash Management Report  - Jun 20, 2021

Cash Management Report  - Jun 9, 2021

Cash Management Report  - Jun 2, 2021

Cash Management Report  - May 24, 2021

May

Cash Management Report  - May 19, 2021

Cash Management Report  - May 8, 2021

April

Cash Management Report  -  April 29, 2021

Cash Management Report  -  April 21, 2021

Cash Management Report  -  April 14, 2021

Cash Management Report  -  April 7, 2021

Cash Management Report  -  April 6, 2021

March

Cash Management Report ARD -  March11, 2021

Cash Management Report -  March11, 2021

Cash Management Report -  March1, 2021

February

Cash Management Report - February 20, 2021

November

Cash Management Report -November 7, 2019

Cash Management Report -November 5, 2019

October

Cash Management Report- October 15, 2019

September

 Cash Management Report - September 23, 2019

Cash Management Report September 2,2020

 August

Cash Management Report - August 31, 2020

Cash Management Report - August 28, 2019

July

Cash Management Report- July 24, 2019

Cash Management Report  -  July 2, 2019

Jun

Cash Management Report -  Jun 11, 2019

Cash-Management Report June 3-2020

 April

Cash Management Report April 22 - 2020

Cash Management Report April 1- 2019

Cash Management Report April 2- 2019

Cash Management Report April 3- 2019

Cash Management Report April 6 - 2019

Cash Management Report April 7 - 2019

Cash Management Report April 9 - 2019

Cash Management Report April 10 - 2019

Cash Management Report April 13 - 2019

Cash Management Report April 14 - 2019

Cash Management Report April 15 - 2019

Cash Management Report April 16 - 2019

Cash Management Report April 17 - 2019

Cash Management Report April 21 - 2019

Cash Management Report April 22 - 2019

Cash Management Report April 23 - 2019

Cash Management Report April 24 - 2019

 

March

 

Cash Management Report - March 2, 2019

Cash Management Report -  March 3, 2019

Cash Management  Report March 4, 2019

Cash Management Report March 5, 2019

Cash Management Report March 6, 2019

Cash Management Report March 9, 2019

Cash Management Report March 10, 2019

Cash Management Report March 11 , 2019

Cash Management Report March 12 , 2019

Cash Management Report March 13 , 2019

Cash Management Report March 16 , 2019

Cash Management Report March 17, 2019

Cash Management Report March 20, 2019

Cash Management Report March 23, 2019

Cash Management Report March 24, 2019

Cash Management Report March 25, 2019

Cash Management Report March 26, 2019

Cash Management Report March 27, 2019

Cash Management Report March 31, 2019

 

February

 

Cash Management Report- February 27, 2019

Cash Management Report - February 26, 2019

Cash Management Report - February 25, 2019

Cash Management Report - February 24, 2019

Cash Management Report -  February 23, 2019

Cash Management Report -  February 20, 2019

Cash Management Report - February 19, 2019

Cash Management Report -  February 18, 2019

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق