مقالات اقتصادی

نقش معادن زغال سنگ در ثبات اقتصادی یک کشور

بودجه سازی
تفتیش ویژه 
 نقش تقوا درعملکرد مدیران و کارکنان اداره

نقش کمک‌های خارجی در انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان

نقش زراعت دررشد اقتصادی

موقعیت استراتیژیک و ژئواکونومیک افغانستان

نقش شرکت های دولتی در درآمدزائی دولت

دستآورد های عمده ریاست عمومی بودجه ملی طی سال مالی 1400 الی 1401

نگاهی کلی در مورد گمرکات

شرح مختصر در مورد روند ترتیب، تطبیق و نظارت از بودجه ملی

نقش یک مطبعه محرم درحصه طبع اوراق بهادار

نقش جمع آوری مالیات در افزایش عواید دولت

منابع طبیعی ؛الفبای رشد وتوسعه اقتصادی افغانستان

راهکار دولت براي فعاليت مجدد شرکت دولتی مسافربري شهری ملي بس

نقش شرکت های دولتی در اقتصاد ملی

چالشهای تدارکات عامه افغانستان، راه حل ها، ارزش پولی و صرفه جویی در بیت المال

ظرفیت های انتقالات تجارتی امت اسلامی

اصلاح نظام گمرکی گام اول توسعه اقتصادی

الکترونیکی سازی گمرکات زمینه ساز تسھیلات تجارتی

چرا عواید ملی در دو سال اخیر افزایش یافته است؟

حکومت داری الکترونیکی زمینه سازکاھش بروکراسی و پروسه ھای اداری

پیشنھاد ٣١ میلیون دالر امریکایی برای خصوصی سازی نوی کابل بانک

خود کفائی اقتصادی بر پایه حمایت از تولید ملی

سھم صنایع بافندگی در توسعۀ صادارت

سھم صنایع بافندگی در توسعۀ صادارت

حمایت صندوق بین المللی پول از خود کفایی افغانستان

صندوق بین المللی پول و توسعه اقتصادی افغانستان

فراھم آوری تسھیلات تجار ملی را تشویق میکند

مقدمه ای بر نقش تاریخی افغانستان از منظر موقعیت ترانزیتی

نقش سکتور زراعت در توسعۀ پایداراقتصادی

نقش سیستم اسیکودای جهانی در ترانزیت محموله های تجارتی

نقش کمک های بین االمللی در رشد و توسعه اقتصادی

نقش گمرک الکترونیک در کاهش قاچاق اموال تجارتی

نقش گمرکات الکترونیکی بخش اول

نقش مالیات در افزایش در آمد دولت

نقش مالیات در افزایش در آمد دولت

اهداف و دستاورد های کنفرانس بروکسل

افغانستان در محراق توجه بین المللی

بررسی اھداف و دورنمای نشست بورد مشترک نظارت و انسجام

رمزگشائی گسترش روابط ھند و افغانستان

کشوری که مرکز ثقل ترانزیتی آسیا است

آسان خدمت سهولت را فراهم می کند

مبارزه با واقعیت های دشواراز طریق تسریع روند اصلاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۶:۴۵
Background image

وزارت مالیه آمریت مستقل سمع شکایات را ایجاد نمود

به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در امور و رسیدگی به موقع و درست به مشکلات و شکایات مراجعین، تجار و کارمندان و جلوگیری از هر گونه امور غیراصولی

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان